Se spolužačkou a paní učitelkou na baňkování (ba huo guan)